Meer weten?
0345-616 888
info@transfer-solutions.com

Overheid. Oplossingen te over.

De overheid en ambtenarij staan volop in de aandacht. In een speelveld dat wordt bepaald door krimpende budgetten, vergrijzing en een toenemende druk op publieke diensten is het zaak de efficiency te verbeteren, informatie te delen en processen te integreren. Transfer Solutions helpt bij het bereiken van die doelen. Daarvoor zetten we onze uitgebreide kennis en ervaring met Oracle, OutSystems, Java en Microsoft in om de voor u optimale oplossing te bedenken en zo mogelijk te implementeren. Of dit nu de overname van een volledige IT-omgeving is of de data in het basisregistratiesysteem.

Onze klanten in Overheid

Nieuws

Vacature Low-code Developer

8 april 2023 • Transfer Solutions

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events