Overheid. Oplossingen te over.

De overheid en ambtenarij staan volop in de aandacht. In een speelveld dat wordt bepaald door krimpende budgetten, vergrijzing en een toenemende druk op publieke diensten is het zaak de efficiency te verbeteren, informatie te delen en processen te integreren. Transfer Solutions helpt bij het bereiken van die doelen. Daarvoor zetten we onze uitgebreide kennis en ervaring met Oracle, OutSystems, Java en Microsoft in om de voor u optimale oplossing te bedenken en zo mogelijk te implementeren. Of dit nu de overname van een volledige IT-omgeving is of de data in het basisregistratiesysteem.

Onze klanten in Overheid

Nieuws

Aftermovie KlantEvent 2023

29 juni 2023 • Mariette van Pinxteren

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events