Transfer Solutions en ‘Overheid’

30 november, 2018 • Transfer Solutions

Het Veteraneninstituut kiest voor Oracle Cloud – Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Met zijn 70 medewerkers streeft het instituut naar een optimale zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen en ondersteuning voor hun gezinsleden. Zij waren op zoek naar een tool om het gastsprekerproject dat zij uitvoeren beter

16 juli, 2018 • Transfer Solutions

Eerder verschenen in Dutch IT -channel  We komen ze regelmatig tegen, artikelen over mislukte of uit de hand gelopen IT-projecten bij de overheid. Dat het ook anders kan, bewees de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Binnen budget en geheel volgens plan werd in ruim een half jaar tijd een nieuwe WOZ-webapplicatie gebouwd met het OutSystems-platform. Met

9 februari, 2018 • Transfer Solutions

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ondersteunt gemeenten vanuit het programma de Digitale Agenda 2020 en ‘Samen Organiseren’ rond de noodzakelijke standaardisatie, het vergemakkelijken van bedrijfsprocessen en het vormgeven van gemeenschappelijke bestuurlijke ambities. De VNG heeft de aanbesteding voor de nieuwbouw van het applicatiecluster WOZ-datacenter (WDC) gegund aan Transfer Solutions. Het WDC is een uitsluitend voor

15 februari, 2016 • Mariette van Pinxteren

Transfer Solutions heeft op 15 februari 2016 de samenwerkingsovereenkomst tussen VNG/KING en leveranciers van gemeentelijke softwareproducten getekend. Deze overeenkomst bevestigt de samenwerking tussen partijen binnen het gemeentelijk domein, zijnde leveranciers van ICT oplossingen voor de gemeentelijke markt en VNG/KING als vertegenwoordiging van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het doel van deze overeenkomst is samenwerkingsafspraken te maken

2 mei, 2015 • Transfer Solutions

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Met de BGT spreken we straks één geografische taal. Op 1 januari 2016 treedt de Wet BGT in werking. Transfer Solutions ontwikkelt een belangrijke schakel in de

24 februari, 2015 • Transfer Solutions

Overheid. Oplossingen te over. De overheid staat centraal in het streven naar positieve verandering. Ondanks uitdagingen als krimpende budgetten, vergrijzing en toenemende druk op publieke diensten, liggen er tal van kansen om de efficiëntie te versterken, informatie te delen en processen naadloos te integreren. Transfer Solutions is de toegewijde partner in het realiseren van deze