Gemeente Den Haag en Transfer Solutions. Een efficiënter werkproces.
Geplaatst op: 3 februari 2015 • Transfer Solutions • Cases

Den Haag is hoofdstad van Zuid Holland en met iets meer dan 500.000 inwoners de derde grote stad van Nederland. De dienst Stadsbeheer van Gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor het beheer van alle objecten in de openbare ruimte. Het beheer van al die objecten wordt uitgevoerd door afdelingen met verschillende ambities en belangen en is versnipperd over de gehele organisatie van Gemeente Den Haag.

Uitdaging
Een betrouwbare en integrale informatievoorziening voor objecten in de openbare ruimte organiseren is niet eenvoudig. Naast de ‘traditionele’ beheerobjecten zoals riolering, wegen en groen kent Den Haag nog veel meer objecten waarop men professioneel beheer wil uitvoeren.

Dienst Stadsbeheer heeft de taak gekregen om een systeem te laten opleveren voor de totale beheeromgeving van objecten in de openbare ruimte en daarmee het verhogen van de kwaliteit en de actualiteit van de objectgegevens.

Oplossing
Transfer Solutions heeft samen met de gemeente een systeem voor integrale informatievoorziening ontworpen en vervolgens gebouwd.

Na de start van het project werd duidelijk dat het fundament van BORIS (Beheer Openbare Ruimte Informatie Systeem), het initiële datamodel, te complex en te ongrijpbaar was om te kunnen implementeren. Transfer Solutions heeft daarom samen met alle betrokkenen een nieuw datamodel ontwikkeld. Met het nieuwe model kunnen beheerprocessen eenvoudig aangesloten worden op de bestaande structuren.

Resultaat
Dit leidt tot een omgeving waarop meer dan 200 processen in de openbare ruimte aangesloten zijn, diverse koppelingen met andere systemen en meer dan 1000 objecten in 1 database: BORIS.

Vanzelfsprekend staat BORIS binnen het ICT landschap van Gemeente Den Haag niet op een eiland. Er worden op verschillende manieren diverse relaties met verschillende systemen gerealiseerd. Voor elk nieuw beheerproces of systeem dat aangesloten wordt, wordt onderzocht wat de beste manier is. De meest aansprekende koppelingen zijn die met het Haagse meldingensysteem (Mijn Haagse Werken), het document management systeem en het WebGIS platform.

Sommige systemen slaan hun gegevens rechtstreeks op in BORIS, voor andere systemen worden specifieke koppelmethoden gemaakt. Het voordeel is dat de gebruikers van de beheersystemen geen hinder ondervinden van de koppeling met BORIS terwijl BORIS op de juiste manier van informatie wordt voorzien.

Gemeente Den Haag schakelt Transfer Solutions in voor het koppelen van nieuwe beheersystemen en –processen aan BORIS.
Tevens levert BORIS een belangrijke bijdrage aan bezuinigingsdoelstellingen. Den Haag levert hiermee een grote prestatie, die voor Nederlandse begrippen uniek is.

Nieuws

Oracle ACE Boyd Timmerman

17 juni 2024 • Arjan van der Palen

Aftermovie KlantEvent 2024

4 juni 2024 • Mariette van Pinxteren

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events