Meer weten?
0345-616 888
info@transfer-solutions.com

Every successful organization must make the transition from a stable world to a world that is primarily determined by change – Digital Transformation- . So you and your IT department have to be agile to survive. That’s where OutSystems comes in. OutSystems is a new way of agile development to increase business innovations in half of the time. When you decide to start with OutSystems you have to make the decision to develop your team by investing in training or recruit necessary skills or plug gabs with outsourcing. Probably it will be a combination.

You have to take a broad look at building knowledge. Learning to work with the platform is more than just following an OutSystems Boot Camp. Think of:

 • Architecture
 • Agile development
 • UX
 • Integration with other systems
 • Building a competence centre

As the first group of people are successfully trained and working on their first apps the natural progression is to increase or scale the use of low-code. Building a low-code centre of excellence enables more teams, makes it easier to integrate low-code with other internal platforms and adds governance as a focus. You establish a self-sustaining low-code capability.

The good news is that, once the ball has been pushed up the hill, it starts rolling on its own and picking up speed.

Eerder verschenen in Dutch IT -channel 

We komen ze regelmatig tegen, artikelen over mislukte of uit de hand gelopen IT-projecten bij de overheid. Dat het ook anders kan, bewees de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Binnen budget en geheel volgens plan werd in ruim een half jaar tijd een nieuwe WOZ-webapplicatie gebouwd met het OutSystems-platform. Met dank aan Transfer Solutions dat de hiervoor door de VNG opgestelde aanbesteding in de wacht sleepte.

De oorsprong van het project ligt alweer zo’n vijftien jaar terug. Iedere gemeente verrichtte binnen de eigen grenzen zijn inspanningen in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken, de Wet WOZ, die onder andere de grondslag vormt voor het heffen van de gemeentelijke onroerendezaakbelasting (OZB). Dat was tamelijk inefficiënt en vanuit de Gemeente Den Haag werd voorgesteld om bepaalde WOZ-activiteiten, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van allerlei marktinformatie over onroerend goed, meer te gaan delen en centraliseren. Dat initiatief werd vervolgens overgenomen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in nauwe samenwerking met de Waarderingskamer, de toezichthouder op het WOZ-domein.

WDC

Zo is in de loop der jaren het WDC ontstaan, vertelt Ruud Kathmann, die als lid van het managementteam van de Waarderingskamer de ontwikkelingen op dit vlak van heel nabij meemaakte en mede vormgaf. WDC staat voor WOZ-datacenter, verduidelijkt hij, waarbij we hier niet moeten denken aan een ruimte gevuld met IT-apparatuur, maar aan een soort cluster van applicaties, waaraan steeds weer nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd. “Het is ook echt ontstáán”, benadrukt hij. “Uit allerlei behoeftes en ideeën is dat WOZ-datacenter blokje voor blokje steeds verder uitgebouwd.”

Inhoudelijk gezien kan het WDC het best worden omschreven als een grotendeels alleen voor gemeenten toegankelijk webportaal waarmee taxatie-technische informatie onderling wordt uitgewisseld over objecten die niet primair een woonfunctie hebben, zoals agrarische objecten, scholen, ziekenhuizen en windmolens. Het WDC verzamelt hierover allerlei marktinformatie (met name de stichtingskosten) op basis waarvan taxatiewijzers worden opgesteld voor de waardebepaling.

WDC 2.0

Zoals zo vaak gebeurt bij iets dat als een soort breiwerk ontstaat, werd het systeem op een bepaald moment zo complex dat het overzicht verloren ging en het beheer steeds problematischer werd. Dat moment kwam voor het WDC zo’n jaar of twee geleden. Bovendien gaat de zich alom voltrekkende ‘digitale transformatie’ ook aan de gemeenten niet voorbij. Kathmann somt op: “De hoeveelheid relevante gegevens neemt hand over hand toe, denk aan het fenomeen ‘open data’, de veiligheidseisen worden steeds strenger, er komt steeds meer nieuwe wet- en regelgeving die moet worden geïmplementeerd, kortom: het werd twee jaar geleden hoog tijd voor een nieuw WDC: WDC 2.0.”

Ambities

De VNG schreef voor de nieuwbouw van het WOZ-datacenter een aanbesteding uit die er qua ambities niet om loog. Zo lezen we in de VNG-aanbestedingsleidraad: “Het nieuwe WDC is gebruiksvriendelijker, minder foutgevoelig, maar ook strenger, flexibeler, completer en gewoonweg beter als het gaat om de core business: het verzamelen, analyseren en inzichtelijk maken van stichtingskosten van bijzondere objecten.” Voor deze aanbesteding werd gezocht naar een partij die meedacht met de geschetste ontwikkelingen (‘best value’-aanbesteding).

Het was Transfer Solutions, een IT-dienstverlener die ‘maatwerk as a service’ hoog in het vaandel heeft staan, die uiteindelijk de opdracht voor de bouw van dat WDC 2.0 binnensleepte. “Maatwerksoftware maken is een uitdagende bezigheid”, zegt Jacob Beeuwkes, Manager Technologie & Innovatie bij Transfer Solutions. Dat het zo vaak misgaat, heeft volgens hem alles te maken met de duivelse driehoek ‘geld, kwaliteit en tijd’. Goedkoop en briljant is moeilijk te vinden en meestal erg langzaam. Snel en uitstekend kan, maar wel tegen doorgaans hoge kosten. Goedkoop en snel betekent veel fouten en weinig creativiteit. En goedkoop, uitstekend én snel is een utopie. Zijn bedrijf Transfer Solutions zet daarom in op een open samenwerking met de opdrachtgever in een andere driehoek, een driehoek gebaseerd op begrip, respect en vertrouwen.

Resultaten

Het is een benadering die bij het project WDC 2.0 duidelijk zijn waarde heeft bewezen. “Wat voor ons heel belangrijk is, is datakwaliteit”, zegt Kathmann. “De gegevens die in het systeem terechtkomen moeten betrouwbaar zijn. Dat betekent dat als er gegevens in het systeem worden ingevoerd er ook bepaalde controles op moeten plaatsvinden. Vandaar die eis van ‘strenger’ in de aanbesteding. Dat zit natuurlijk niet alleen in de opbouw van het systeem zelf, maar ook in de organisatie van de werkstromen en het toekennen van rollen aan betrokken partijen. Dat geeft de complexiteit aan van het goed inrichten van zo’n webportaal. Een portaal waarin iedereen alles mag, is een stuk makkelijker te realiseren dan een portaal waarin allerlei rollen zijn gedefinieerd. Een portaal dus waarin in een bepaald deel de zaken heel streng slechts door een handvol mensen mag worden uitgevoerd, gecombineerd met een ander deel dat juist breder toegankelijk is, omdat iedereen in de gemeente er bij moet kunnen, maar dingen wijzigen alleen weer is voorbehouden aan een selecte groep, et cetera. Dat soort complexiteit in het werkproces moest allemaal vertaald worden naar functionaliteit in de webapplicatie. Dat met name was de uitdaging van dit project en dat is heel goed gelukt.”

“En binnen budget en de tijd die er voor stond”, voegt Arnold Kloeke daaraan toe. Kloeke is bij de VNG als ‘producteigenaar’ verantwoordelijk voor het project en als zodanig ook verantwoordelijk voor het Functioneel Beheer van het WOZ-datacenter. Hij somt als voordelen van het nieuwe WDC op: “Het proces is met het nieuwe systeem efficiënter geworden;  er worden minder fouten gemaakt doordat er minder handwerk in zit; betere koppeling met andere systemen zorgt voor extra informatiestromen; en doordat informatie veel meer digitaal gaat worden aangeleverd, gaan we daarop naar verwachting flink besparen.”

OutSystems

Wat tot slot niet onvermeld mag blijven, zegt Beeuwkes, is dat voor de realisatie van het project gebruik werd gemaakt van OutSystems. “Dat is het low-code platform waarmee alles gemaakt is. Wij hebben daarvoor gekozen omdat OutSystems een heel flexibel platform is, waarmee op een heel snelle manier, in heel korte ontwikkelcycli, applicaties gemaakt kunnen worden. Maar vooral belangrijk is dat op het OutSystems-platform ook heel gemakkelijk aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Dat is tijdens het ontwikkelproces belangrijk voor het bijsturen indien je daarin een keer een verkeerde afslag hebt genomen, maar ook met het oog op de toekomst, zodat je zodra er processen veranderen, je de software direct daarop kunt aanpassen.”

Het bijzondere van OutSystems is dat je dan niet in de code hoeft te duiken, die misschien een tijd daarvoor geschreven is, maar dat je visueel de code voor je kan zien in de vorm van processen, pijltjes en blokjes, die met elkaar verbonden zijn. “Dat maakt de opbouw van de software veel inzichtelijker; niet alleen voor de softwareontwikkelaars zelf, maar ook voor de mensen die er vanuit de processen bij betrokken zijn.”

Door: Dick Schievels

 

 

Transfer Solutions has been appointed by OutSystems as the designated OutSystems Global Training partner with focus on the Benelux and, in the near future, the Nordic countries. Transfer Solutions has more than 23 years of experience in IT training. With more than 150 employees, Transfer Solutions practices an enthusiastic and pragmatic approach to IT and its value in making businesses work. We are happy to share this enthusiasm with our customers and partners.

Numerous customers around the world trust OutSystems as the number one low-code platform for rapid application development. As the only solution to combine visual full-stack application development with continuous life-cycle management, OutSystems is the fastest way to deliver enterprise-grade multi-channel applications. The result: OutSystems customers are transforming their businesses by delivering applications 6 to 10 times faster than traditional application development.

Our training services are designed to solve the problem of lack of OutSystems developers, creating highly qualified professionals able to respond to a growing demand, in the Netherlands, the Benelux and wider. Transfer Solutions is not a conventional provider of training. Sharing knowledge is in our DNA. In our view, learning must not only be very practical, but also take place in a casual and personal atmosphere, with attention for individual questions and interests. You can enjoy a fully interactive learning environment led by one of our expert trainers in a small class of fellow OutSystems professionals. A great hands-on classroom experience awaits you.

Besides training services, Transfer Solutions  offers a lot more. Whether it involves advice about IT architecture, the design, building, testing and implementation of a new custom application, the monitoring of mission critical applications or sharing what we know about technology, we are happy to help you. We see everything as a challenge, and nothing as too big of an ask. And because we’re always up to speed on the newest possibilities and updates, you can be sure that our services will be the best fit for your IT and organisation.

Check here our OutSystems Boot Camps

Transfer Solutions is door OutSystems benoemd als de aangewezen Global Training Partner voor de Benelux en, in de nabije toekomst, ook voor Scandinavië. Mário Araújo (Head of Developer Relations at OutSystems) en Albert Leenders (technisch directeur Transfer Solutions) hebben een overeenkomst getekend.

Leenders: “Transfer Solutions heeft bijna 25 jaar ervaring met IT-trainingen. De meer dan 150 medewerkers van Transfer Solutions hebben een enthousiaste en pragmatische benadering van IT en de waarde ervan voor bedrijven. Het motiveert ons om dit enthousiasme te delen met onze klanten en partners.”

Talrijke klanten, over de hele wereld, stellen volgens Transfer Solutions hun vertrouwen in OutSystems als het nummer één low-coding platform voor snelle applicatieontwikkeling. “Als de enige oplossing om visuele full-stack applicatieontwikkeling met continue life-cycle management te combineren, is OutSystems de snelste manier om hoogwaardige multi-channel applicaties te leveren. Het resultaat: OutSystems-gebruikers transformeren hun bedrijf door 6 tot 10 keer zo snel applicaties te leveren als traditionele applicatieontwikkelaars”, aldus Leenders.

Leenders vervolgt: “Ons opleidingsinstituut is staat klaar om het tekort aan OutSystems-ontwikkelaars op te lossen. We leveren hoogopgeleide professionals af om aan de groeiende vraag te voldoen in Nederlanden ver daarbuiten. Transfer Solutions is geen conventionele opleider, kennis delen zit in ons DNA. In onze ogen moet leren niet alleen erg praktisch zijn, het moet ook plaatsvinden in een ongedwongen en persoonlijke sfeer met aandacht voor individuele vragen en belangstelling. Je kunt profiteren van een volledig interactieve leeromgeving, geleid door een van onze topdocenten in een kleine klas van mede OutSystems professionals. Een geweldige hands-on ervaring wacht op je.”

Naast opleidingen biedt Transfer Solutions nog veel meer besluit Leenders. “Of het nu gaat om advies over IT-architectuur, design, bouwen, testen en implementeren van een nieuwe op maat gemaakte applicatie, toezicht houden op bedrijfskritische applicaties of het delen van onze technologische kennis, we staan altijd voor je klaar. We zien alles als een uitdaging en geen vraag is te gek. Omdat we altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en updates, ben je ervan verzekerd dat wij de beste keus zijn voor jouw IT en organisatie.”

Wat een mooie dag: weer een mooie Award in ontvangst mogen nemen!! Transfer Solutions is Oracle Cloud Platform partner of the Year geworden! Een prachtige erkenning voor de visie, expertise, klantgerichtheid èn vaardigheden van alle Transferianen waarbij Oracle producten worden gebruikt om onze klanten ècht te helpen.

Jury rapport

De Cloud platform partner of the Year Award wordt dit jaar toegekend aan een al jaren zeer loyale Oracle partner. Zij hebben een enorme focus op de executie van Oracle`s Cloud strategie en hebben al vele klanten succesvol naar de cloud gemigreerd!

De bij deze partner aanwezige gedetailleerde kennis over hun klanten gebruiken zij om de meest passende Oracle Cloud oplossing te kunnen aanbevelen. Getuige het aantal actieve referenten zijn ook hun klanten enorm tevreden.

 

 

 

Cloud Roadshow: Beproef de Oracle Cloud … met Transfer Solutions

In onze jaarlijkse Cloud Roadshow vertellen wij u deze keer welke (Oracle) Cloud elementen u op welke manier kunt toepassen bij het doormaken van een Digitale Transformatie.

Met de mogelijkheden die de Oracle Public Cloud u inmiddels biedt, ontstaan ook de vragen naar positionering (welke service voorziet in mijn vraag?) en methodiek (hoe ga ik deze service inzetten?). Tijdens de Cloud Roadshow geven wij u antwoorden op deze vragen.

Agenda

 • Inloop en ontvangst met lunch
 • Hoe kan de Oracle Cloud u helpen in een Digitale Transformatie
 • Oracle Cloud: waar begin je en wat kost het?
 • PaaS, PaaS en PaaS: kent u ze allemaal al?
 • Equinix biedt meer dan alleen capaciteit
 • Oracle Cloud en de toekomst…
 • Afsluiting

Veranderingen en nieuwe ontwikkelingen
Enige tijd geleden wijzigde Oracle het prijsmodel voor de Oracle Public Cloud ingrijpend. Welke mogelijkheden biedt dit nieuwe model voor u? Wat betekent het eventueel voor reeds bestaande omgevingen in de Oracle Cloud? Kan men eventueel overstappen van het oude naar het nieuwe prijsmodel?

Ook op het gebied van de architectuur van de Oracle Cloud zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande. Naast de originele Oracle Public Cloud “Classic”, zoals die bijvoorbeeld in Amsterdam wordt aangeboden, is Oracle bezig met de uitrol van een tweede generatie Oracle Cloud Infrastructure.
Voor welke cloudinfrastructuur kiest u? Wordt iedere Oracle-clouddienst via beide aangeboden? Hoe eenvoudig of ingewikkeld is het om in de toekomst te wisselen van de een naar de ander?

We geven u antwoord op deze vragen en laten u tevens zien met behulp van welke aanpak u het meest flexibel maar ook efficiënt deze diensten kunt beproeven, waarbij de kansen op hergebruik zo groot mogelijk zijn.

IaaS of PaaS?
Naast met IaaS (Infrastructure as a Service), kan in de Oracle Cloud gewerkt worden met een inmiddels breed scala aan PaaS- (Platform as a service) oplossingen. Wat u voorheen op uw on premises-omgeving zelf moest ontwikkelen en bouwen, kunnen deze diensten mogelijk sneller (en inclusief licenties!) aan u leveren. Deze oplossingen en mogelijkheden zetten we voor u op een rij.

PaaS-oplossingen die wij graag met u willen doornemen zijn:

 • Oracle Integration Cloud – Eenvoudig integreren van diverse on-premises en Cloud omgevingen
 • Oracle Analytics Cloud – Optimaal profiteren van uw analytische gegevens
 • Big Data – Data ongestructureerd of gestructureerd bundelen en analyseren
 • Visual Builder – Organisatiewendbaarheid vergroten met Rapid Application Development

Oracle Cloudoplossingen bieden u de mogelijkheid om flexibel om te gaan met uw huidige IT-landschap. U zult echter niet alles in een keer naar de Oracle Cloud overzetten. Er zal zich een hybride landschap vormen. Een deel van uw serverpark blijft in eigen beheer, met alle moeite en effort die daarbij hoort. Equinix kan u hierin ondersteunen. Equinix biedt namelijk meer dan alleen capaciteit om uw hardware te plaatsen.

De Oracle Cloud blijft ondertussen ook volop in beweging. Voordat we de dag afsluiten zal Oracle de laatste updates geven over de Oracle Cloud en uiteraard ook de roadmap naar de toekomst.

SVB-BGT Selects Oracle as Technology of Choice for Managing Nationwide Base Mapping 

Without Oracle Cloud’s hybrid offering it would be impossible to monitor and modify the topographical data points. We now have first rate performance from Oracle Database 12c, with no latency issues—which is vital considering our business intelligence requirements and the thousands of mutations processed daily.

Jan Bruijn, Director, SVB-BGT

SVB-BGT was established in 2016 to centralize all topographical base data in The Netherlands, including buildings, roads, railroads, airports, waterways, agricultural areas, forests, and administrative boundaries. It merged the overlapping and heterogeneous data sets of seven large topographical data source holders to create one single dataset—the Basisregistratie Grootschalige Topografie (Large-Scale Topography Base Register)—covering the entire country for use at scales of 1:500 to 1:5000.

To ensure continuous updates and availability of the Large-Scale Topography Base Register, SVB-BGT needed a solution for converting fixed data points into geographic information system (GIS) format to allow for checking, correction, and distribution to 426 affiliated source holders—provinces, municipalities, water boards, railway infrastructure, road agencies, and others.

Challenges

 • Establish a single, topologically correct data set for large scale mapping, available nationwide with millimeter accuracy covering 100 million objects for frequent re-use and continuous updates
 • Provide government agencies and 426 subscribing bodies with one source of the truth for accurate mappings of buildings, roads, railroads, waterways, agricultural areas, and forests, on a scale from 1:500 to 1:5000
 • Empower users to constantly check and correct a point/coordinate-based central database of one billion topography-related records residing in a private cloud
 • Apply thousands of mapping mutations daily while ensuring constant availability of an updated central database for legal authorities and subscribing source holders
 • Calculate and apply fixes for locations where gaps or overlaps in map data from different sources do not match up
 • Harmonize different data sources, storage formats, object types, definitions, and quality standards into one single ‘skin of the earth’ dataset

Results

 • Created one single dataset using Oracle Database 12c to integrate and harmonize disparate data sources, storage formats, object types, definitions, and standards—allowing stakeholders countrywide to produce accurate topographical maps of The Netherlands in real time
 • Implemented Oracle Spatial and Graph for analyzing, visualizing, and correcting geospatial patterns and eliminating gaps or overlaps in topographical source data, enabling SVB-BGT to verify daily map data changes and modify existing map data
 • Executed Oracle Public Cloud for presenting point/coordinate data in a GIS readable format, facilitating the application of thousands of daily fixes and allowing for corrected base data to be sent back to the Oracle Private Cloud database and on to the Dutch land register and source holders
 • Took advantage of the enhanced performance of Oracle Spatial Vector Acceleration for fast execution of spatial operations including rapid calculation and application of fixes for locations where map data from different sources fails to match up
 • Provided 2,000 geo-specialist users with a highly available and scalable hybrid cloud environment for processing nationwide spatial data covering buildings, roads, railroads, waterways, agricultural lands, forests, and boundaries
 • Reduced the costs of database provisioning and data security by using Oracle Database 12c for access to fast, reliable, and scalable technology in a cost-effective and flexible hybrid cloud environment
 • Deployed Oracle Partitioning to improve the performance, manageability, and availability of 100 million logical objects contained in the central topographical database and Oracle Application Express for rapid web application development
 • Complied with legal requisite to deliver a topologically correct dataset and history of changes for frequent re-use by the affiliate source data providers including the Ministry of Transportation and the Ministry of Defense
 • Equipped The Netherlands with the most detailed, real-time, and large-scale digital map resource in its history.

Softwarespecialist LSS bereidt overstap naar Oracle Public Cloud voor met Oracle-specialist Transfer Solutions

In de transportsector zijn de processen complex en de marges smal. Softwareleverancier Logistics Software Solutions (LSS) in Doesburg geeft daar een antwoord op met zijn Enterprise Suite. Deze bestaat uit twee onderdelen: het Transport Management System (voor weg- en spoorvervoer) en het Forwarding Management System (voor lucht- en zeevracht). Beide zijn vanaf het begin ontwikkeld als cloudoplossing. “Een bewuste keuze,” zegt Rien van Brugge, general manager van LSS, “want dit biedt onze klanten en ons alleen maar voordelen.”

LSS baseert zijn Enterprise Suite op Oracle-technologie en host de oplossingen nu nog op een private cloud bij Oracle-partner Transfer Solutions. Maar nu Oracle een volwaardig public-cloudaanbod heeft ontwikkeld, zijn er concrete plannen om de software in samenwerking met Transfer Solutions naar de public cloud te migreren.

Bewuste keus

“Onze keuze in het verleden om de beide oplossingen direct als cloudoplossing te ontwikkelen, was een zeer bewuste”, zegt Van Brugge. “Het maakt het voor klanten en leveranciers veel eenvoudiger om bij te blijven. Bij een on-premise-applicatie neemt een klant een licentie af en krijgt hij jaarlijks onderhoud. As leverancier wil je de applicatie graag generiek houden, maar toch is er al snel sprake van enig maatwerk, wat het onderhoud er niet gemakkelijker op maakt. En je hebt veel discussies met klanten over upgrades, want je wilt niet dat ze serieus gaan achterlopen op dat gebied. Bij een cloudoplossing heb je van dit alles geen last. Bovendien heeft een klant duidelijkheid: hij weet dankzij het abonnementsmodel precies wat hij in een bepaalde periode kwijt is en hoeft niet meer te investeren in hardware.”

Flexibiliteit

Van Brugge benadrukt dat de generieke aanpak van een cloudoplossing niet betekent dat klanten in een keurslijf worden gedwongen. “Want bij vragen om aanpassingen of maatwerk kijken we nu of we dat niet ook generiek mee kunnen nemen. Hadden we vroeger één keer in het halfjaar een nieuwe release, nu is dat iedere vier tot vijf weken. Zo beschikken klanten sneller over meer functionaliteit met alle voordelen van dien.”

Migratie

Toen LSS van start ging met zijn Enterprise Suite was de Oracle Public Cloud nog niet voldoende uitgekristalliseerd om de suite daarin onder te brengen. Dat is inmiddels wel het geval. Vandaar dat LSS concrete plannen heeft om de software de komende periode te migreren naar de Oracle Public Cloud. Volgens Jurgen Duijster van Transfer Solutions denken veel ISV’s ten onrechte dat dit voor hun applicaties niet of nauwelijks mogelijk is. “Dat valt in de praktijk heel erg mee. In sommige situaties zal het mogelijk zijn om met behulp van lift en shift een volledige applicatie te laten landen op een cloudinfrastructuur. Dat kan soms wat extra werk opleveren om de applicaties cloudready te maken. Maar ISV’s die applicaties in APEX hebben gebouwd bijvoorbeeld, hebben al veel minder drempels te nemen. Een APEX-applicatie is juist heel eenvoudig in de public cloud onder te brengen.”

Voordelen

De public cloud biedt LSS en zijn klanten nog weer extra voordelen, waaronder nog lagere kosten door het delen van resources en nog meer flexibiliteit in gebruik en afrekenen. “Daarbij hoeven klanten zich geen zorgen te maken over de veiligheid en de locatie van hun data”, zegt Van Brugge. “Voor Oracle is de public cloud een kernactiviteit, wat betekent dat het bedrijf veel mensen en middelen inzet om de veiligheid en beschikbaarheid optimaal te houden. Daarnaast kun je zelf aangeven dat je je data per se in Nederland wilt laten opslaan. En door het public-cloudmodel met zijn pay-per-use kun je ook als middelgroot of kleiner bedrijf in de transportsector rekenen op enterprise-kwaliteit. Dat is met een on-premise-aanpak ondenkbaar.”

Van Brugge en Duijster zijn er beiden van overtuigd dat de cloud de toekomst heeft. Van Brugge: “Als je er als ISV niet zelf mee aan de slag gaat, gaan klanten er vroeger of later om vragen. Steeds meer organisaties willen van hun complexe IT af en kunnen niet meer zonder 24×7 ondersteuning. Dat is met een cloudoplossing veel beter te realiseren. Wij werken voor wat betreft de overstap daarbij graag samen met een partner als Transfer Solutions, dat alle onderliggende technische knowhow inbrengt. Dit stelt ons in staat om ons volledig te richten op de functionaliteit van onze software. ”

Voor ISV’s die meer willen weten over het onderbrengen van hun software in de Oracle Public Cloud organiseren Transfer Solutions en Oracle een speciaal event op 7 september bij Oracle in Utrecht, direct aan de A2. Voor meer informatie en aanmelding: www.transfer-solutions.com/events/isv/

Procam, ontwikkelaar van jong hoogopgeleid IT-talent, lanceert samen met Transfer Solutions de eerste OutSystems Academy in Nederland, speciaal om startende IT’ers op te leiden tot OutSystems Specialist. De organisatie speelt hiermee in op de recente ontwikkelingen binnen de ICT. Low-code ontwikkelplatformen zoals het OutSystems platform maken applicatie ontwikkeling eenvoudiger, goedkoper en sneller. Door de snelle adoptie van OutSystems in de markt ontstaat er een tekort aan OutSystems ontwikkelaars. Dankzij de OutSystems Academy helpen we organisaties om dit tekort op te lossen.

IJzersterk fundament tussen kennis, praktijkervaring én begeleiding
Arval, een belangrijke internationale autoleasemaatschappij is de eerste organisatie die gebruik maakt van de OutSystems Academy. Vanaf dag één gaan de jonge IT’ers aan de slag bij Arval, waarbij ze naast praktijkervaring direct de juiste OutSystems trainingen volgen om applicaties te ontwikkelen. Deze trainingen volgen zij via het OutSystems Developer opleidingstraject van Transfer Solutions, waarin ze diverse certificaten kunnen behalen. Vanuit het TalentWings programma van Procam ontvangen zij tevens alle professionele soft skills trainingen en worden zij persoonlijk begeleid door één van de ervaren carrière coaches. Nadat zij de OutSystems Academy hebben afgesloten treden de young professionals fulltime in dienst bij Arval als Low Coding Professionals. Kortom: de OutSystems Academy biedt de startende IT’ers een bijzonder compleet programma!

Over Procam
Procam ontzorgt organisaties in het vinden, matchen, coachen én trainen van jong, hoogopgeleid IT-talent. Middels een wetenschappelijk onderbouwd talentenprogramma zorgt Procam ervoor dat Young Professionals snel productief zijn binnen iedere organisatie. Zo werken ze samen met organisaties aan een duurzame arbeidsrelatie. Na het twee jarige traineeship gaan de inmiddels ervaren Young Professionals in vaste dienst. Het TalentWings Programma is in 2015 én 2016 uitgeroepen tot IT Traineeship of the Year. Meer weten over Procam? Kijk op: www.procam.nl

Over Arval
Arval is opgericht in 1989 en is een volle dochteronderneming van BNP Paribas. Arval is gespecialiseerd in autoleasing met een compleet dienstenpakket in 28 landen. De IT-organisatie voor 14 Arval-landen is in Nederland gevestigd. Of het nu gaat om het leasen van enkele auto’s of het volledig uitbesteden van een wagenpark met meer dan 500 leaseauto’s, Arval zorgt altijd voor een gestroomlijnd proces met korte communicatielijnen. Arval streeft blijvend naar verbetering van haar dienstverlening. Dit maakt de samenwerking met haar klanten efficiënt, accuraat en transparant. Deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat Arval in 2017 voor de twaalfde keer op rij werd uitgeroepen tot de beste leasemaatschappij van Nederland. Meer weten over Arval? Kijk op: www.arval.nl

 

Nieuws

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events