ECT en Transfer Solutions. Continue Innovatief Ondernemen.
Geplaatst op: 28 juni 2016 • Transfer Solutions • Cases

Europe Container Terminals (ECT) is de leidende containerterminaloperator van Europa, die bovendien in de haven van Rotterdam het grootste deel van alle containers overslaat. Dit gebeurt met assets zoals kadekranen, stacking-kranen en (autonome) voertuigen. Op zijn deep-sea-terminals staat voor ECT de klant altijd centraal. Alles is gericht op een optimale service en performance. Bij ECT werken circa 2000 mensen, waarvan een belangrijk deel in de volcontinudienst.

Uitdaging
De assets (kranen & voertuigen) op het terrein zorgen voor de overslag van containers. Er bestaan hierbij bemande en onbemande assets. Om de activiteiten van deze assets te monitoren zijn op elke assets een of meer tellers geplaatst. Deze tellers meten het aantal ‘moves’ van de kranen of voertuigen. Hierbij zijn zoveel mogelijk moves gewenst tegenover een zo kort mogelijke down-time. ECT vroeg Transfer Solutions om de prestaties van de assets inzichtelijk te maken, zodat hierop door het management gestuurd kan worden.

Oplossing
Transfer Solutions heeft bij ECT een Business Intelligence-omgeving ontwikkeld. Hiertoe bouwde Transfer Solutions met behulp van Oracle Data Integrator (ODI) een datawarehouse waarin alle tellergegevens worden verzameld. De gegevens zijn hierin gerangschikt volgens een stermodel en in zogenoemde cubes. Door te werken met een cube kunnen analyses gemaakt worden op basis van verschillende doorsnedes. Vervolgens zijn met behulp van Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) analyses en dashboards gemaakt waarin gegevens geaggregeerd getoond worden. Hierin wordt de data getoond in de vorm van KPI’s, draaitabellen en grafieken. De omgeving wordt technisch beheerd door Transfer Managed Services.

Resultaat
De nieuwe Business Intelligence-omgeving biedt ECT inzicht in de prestaties van de kranen en andere assets. Hierdoor kan beter en gerichter gestuurd worden op performance en onderhoud. Doordat de tellergegevens gecombineerd kunnen worden met andere data van ECT kunnen gerichte analyses gemaakt worden. Hiermee kan de oorzaak van slechte prestaties of down-time in kaart gebracht worden. Uiteindelijk leidt dit tot een efficiëntere bedrijfsvoering bij ECT.

Nieuws

Oracle ACE Boyd Timmerman

17 juni 2024 • Arjan van der Palen

Aftermovie KlantEvent 2024

4 juni 2024 • Mariette van Pinxteren

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events