Meer weten?
0345-616 888
info@transfer-solutions.com

Blog eerder verschenen in Dutch IT-channel

Cloudtechnologie heeft het softwarelandschap de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Voor veel ISV’s leverde de cloudtrend – zeker in het begin – de nodige vraagtekens op. Moeten we mee in de ontwikkeling of kijken we het aan? Wat willen onze klanten eigenlijk en welke mogelijkheden zijn er om met onze applicatie in de cloud te gaan? Inmiddels is duidelijk dat SaaS, PaaS en IaaS steeds bepalender zijn voor de keuzes van klanten en dat er dus heel goede argumenten zijn om je applicatie te versaasen:

  1. Je kunt je marktpotentieel flink vergroten zonder extra investeringen in mensen en middelen. Om een on-premise-applicatie te verkopen, is het nodig om klanten te bezoeken, presentaties te geven en demo’s te organiseren. Voordat het tot concrete afspraken komt, ben je meestal weken of maanden verder. Bovendien is er altijd sprake van geografische beperkingen. Naar het buitenland gaan bijvoorbeeld, kan alleen als je bereid bent om fors te investeren in lokale aanwezigheid. Met een SaaS-applicatie vervallen deze beperkingen. Je kunt klanten, waar dan ook, de mogelijkheid bieden de applicatie een maand lang gratis uit te proberen, zonder kostbare demo’s of presentaties. Vervolgens kunnen ze, als ze dat willen, de applicatie in gebruik nemen, zonder extra inspanningen.
  2. Je verlaagt je operationele kosten drastisch, doordat je de applicatie niet meer hoeft uit te rollen bij de klant. Een traditionele on-premise-uitrol kost tijd en geld. Je hebt medewerkers nodig die voor langere of kortere tijd bij de klant zorg dragen voor installatie, testen en definitieve oplevering. Die activiteiten zijn niet langer nodig bij een SaaS-aanpak.
  3. Eindgebruikers beschikken sneller over nieuwe functionaliteit. Met de snelle ontwikkelingen van dit moment, is het niet langer verantwoord om klanten weken of maanden te laten wachten op nieuwe functionaliteit, enkel en alleen omdat deze bij iedere klant on site moet worden geïnstalleerd. Met een SaaS-oplossing is nieuwe functionaliteit één keer te installeren en kan iedere klant er gebruik van maken.
  4. Je vergroot je eigen flexibiliteit en die van je klanten doordat software snel en flexibel beschikbaar is. Bovendien is een SaaS-oplossing eenvoudig schaalbaar. Klanten betalen naar gebruik. Bij groei zijn nieuwe gebruikers gemakkelijk toe te voegen en bij eventuele krimp weer af te melden. Je voorkomt complexe sizingtrajecten, overcapaciteit en onnodig hoge kosten en je biedt klanten de flexibiliteit die zij anno 2017 verwachten van een softwareleverancier.

De cloud ‘is here to stay’. En daarom doen ISV’s er goed aan zich te oriënteren op een andere aanpak. Een SaaS-benadering biedt verschillende voordelen, met als belangrijkste wat mij betreft een enorme verbreding van je potentieel: met een SaaS-oplossing ligt de hele wereld aan je voeten!

Voor ISV’s die meer willen weten over het versaasen van hun software organiseren Transfer Solutions en Oracle een speciaal event op 16 april bij Oracle in Utrecht, direct aan de A2. Voor meer informatie en aanmelding: www.transfer-solutions.com/events/isv/

Tijdens het event Oracle Open World lanceerde ‘Big Red’ onlangs de ‘tweede generatie’ cloud. Vooral door onzekerheid over de koers die Oracle de komende jaren gaat varen, is er de nodige scepsis rondom dit product. Deze discussie leidt echter af van de kern: een duidelijke meerwaarde voor Oracle-klanten, die voor een lock-in situatie niet hoeven te vrezen.

De lancering van de tweede generatie cloud van Oracle roept sterke reacties op, zoals uit verschillende opiniestukken de laatste weken blijkt. Men richt zich met name op de Autonomous Database, onderdeel van de nieuwe Cloudpropositie. Hiermee biedt Oracle een betrouwbaar, veilig en in veel gevallen ook goedkoper alternatief voor de producten van concurrenten als AWS en Azure. Klinkt dit te mooi om waar te zijn? Er wordt in de opiniestukken soms een verborgen salesagenda gesuggereerd, gericht op het creëren van een lock-in situatie. Een interne machtsstrijd bij Oracle zou hierop duiden. Ook plaatst men vraagtekens bij de volwassenheid van Oracle als cloudaanbieder.

Cultuur is niet hetzelfde als een product
Ik zal eerlijk zijn: deze keer kwam ik terug uit San Francisco met een enigszins dubbel gevoel. Wij zien natuurlijk ook dat Thomas Kurian – die aan het hoofd stond van Oracle’s product development – is vertrokken, naar verluidt na discussie over de cloudstrategie. En wij zien ook (al jaren) dat de Amerikaanse manier van sales bedrijven met een push-strategie, behoorlijk kan botsen met de Europese cultuur. Bij veel Nederlandse bedrijven heeft Oracle, vooral vanwege het verleden, niet altijd een even positieve naam. De inzet van licentiecontroles, waarbij (al of niet terecht vastgestelde) incompliancy met hoge bedragen moet worden afgekocht, heeft daar zeker geen goed aan gedaan. Misschien dus niet altijd een even prettige manier van werken.

Maar dan is er tegelijkertijd voor ons de vraag: is daarmee het product van Oracle nu minder goed? Juist daarop letten we. Oracle is weliswaar vrij laat met zijn cloudaanbod, maar heeft daardoor wel lessen kunnen trekken uit de ervaringen van andere aanbieders. De tweede generatie cloud is gebouwd door mensen die van de andere grote cloudaanbieders afkomstig zijn. In de nieuwe architectuur zijn alle inzichten uit de afgelopen jaren verwerkt en dat maakt Oracle’s product ook veel volwassener dan de concurrenten in de eerste generatie. Een van de fundamentele verschillen met de andere aanbieders is bijvoorbeeld dat de nieuwe Oracle Cloud een duidelijke scheiding heeft aangebracht tussen hardware waarop klantdata staat en hardware waarop Oracle’s software draait om de cloud te beheren en te beveiligen. Dit maakt de infrastructuur veel veiliger dan eerste generatie cloudomgevingen. Je zult in de Oracle Cloud niet snel een bitcoin miner op je server aantreffen en het is te betwijfelen of je hem er zelf zult kunnen plaatsen.

Aan een cloudleverancier zit je niet vast
“Hoe zit het dan met die vendor lock-in?”, zullen sommigen zich mogelijk nog afvragen. In het cloudtijdperk is hiervan nauwelijks nog sprake. In het on-premises licentiemodel is lock-in vaak nog realiteit, maar van een clouddienst kun je in principe de volgende maand weer afscheid nemen. Uiteraard heeft ook die vrijheid zijn beperkingen, want ondanks een zeer korte time-to-market voor een cloudomgeving kost een datamigratie altijd inspanning, tijd en grondige voorbereiding. Daarom zullen de meeste klanten liever kiezen voor een abonnementsmodel voor en langere periode. In dat geval is er eveneens sprake van een leveranciershorizon die gelijk is aan die periode, maar dat is nog steeds iets heel anders dan de vendor lock-in situaties van voor het open source-tijdperk. De investeringen waren toen dusdanig, dat je je wel tien keer bedacht voor je na enkele jaren weer zou “uitstappen”. En Oracle was zeker niet het enige grote softwarehuis dat er een dergelijk verdienmodel op nahield.

Goede redenen om te migreren
Op dit moment zijn we onze eerste klant aan het migreren van de Oracle ‘classic’ cloud naar de tweede generatie Oracle Cloud. Ondertussen hebben we ook al veel testen gedaan en wij merken dat de performance uitstekend is, terwijl de kosten vrij laag blijven. Dit geldt ook voor de nieuwe database-oplossing, die onderdeel uitmaakt van het nieuwe product. De Autonomous ‘self driving’ Database maakt gebruik van machine learning om het beheer ervan te automatiseren, wat onder meer leidt tot een hogere beschikbaarheid (een gegarandeerde uptime van 99,995%) en een veel hogere mate van security.

Zeker klanten in Oracle’s classic cloud hebben goede redenen om te migreren. Door het gebruik van ‘universal credits’ kunnen zij flexibel bewegen tussen datacenters, cloudomgevingen  en cloudproducten. Oracle heeft zijn productportfolio voor on-premises en cloud op dezelfde standaarden en architectuur gebaseerd. Stacks zijn daarmee volledig migreerbaar tussen on-premises-, private cloud- en Oracle Public Cloud-omgevingen. De hierboven genoemde klant kan daardoor tijdens de migratie op ieder moment weer terug naar zijn oude omgeving.

Voor organisaties die nog geen Oracle-klant zijn, hebben we bovendien voor verschillende situaties vergelijkingen gemaakt met andere cloudaanbieders. Daaruit blijkt dat Oracle qua kosten èn op technisch gebied uitstekend mee kan in een kritische vergelijking met bijvoorbeeld Azure of Amazon.

Een onafhankelijk en eerlijk advies

En dat brengt me toch weer terug bij de cultuur. Want juist het feit dat er veel minder sprake is van een vendor lock-in in het huidige cloudtijdperk, maakt dat de traditionele pushstrategie van Oracle steeds minder goed werkt. En gelukkig dringt dat besef ook bij Oracle zelf meer en meer door. Men spreekt al over “customer advocacy”, juist omdat men beseft dat een klant die cloud credits aanschaft steeds opnieuw deze cloud moet willen blijven gebruiken. Logischerwijs doet een klant dat alleen wanneer hij ook echt tevreden is over de aangeboden producten. Ontevreden klanten kan geen enkel bedrijf zich veroorloven en Oracle dus ook niet. De propriety software years zien wij dan ook bij Oracle niet zo snel terugkeren. En gelukkig zijn er voor klanten altijd partners die een onafhankelijk advies kunnen geven over de juiste aanschaf en het juiste gebruik van de juiste cloudproducten.

Transfer Solutions give their customers more flexibility and lower cost of ownership with the help of Oracle Public Cloud

Software-as-a-Service (SaaS) is in. Of het nu gaat om kantoorautomatisering, boekhouding of personeelsadministratie, in enkele jaren tijd is het voor eindgebruikers de gewoonste zaak van de wereld dat zij dit type applicaties uit de cloud gebruiken. Toch zijn er nog tal van ISV’s die vasthouden aan een traditionele on-premise-aanpak en met de nodige reserves kijken naar het versaasen van hun applicatie(s). De drie meest gehoorde argumenten daarbij zijn:

1. Onze technologie staat een SaaS-aanpak niet toe.

Veel ISV’s zijn ervan overtuigd dat hun applicaties zich technisch niet lenen voor de cloud. Maar dat weet je pas als je het goed onderzoekt. Zo zal het in sommige situaties mogelijk zijn om met behulp van lift en shift een volledige applicatie te laten landen op een cloudinfrastructuur. Dat kan soms wat extra werk opleveren om de applicaties cloudready te maken. Maar ISV’s die applicaties in APEX hebben gebouwd bijvoorbeeld, hebben al veel minder drempels te nemen. Een APEX-applicatie is juist heel eenvoudig te versaasen. Waar het dus om gaat, is om een goede analyse te (laten) doen van de bestaande applicaties en die te gebruiken om te bepalen of en hoe versaasing mogelijk is. Dan kan de conclusie ook zijn dat een SaaS-aanpak niet mogelijk is. Die conclusie is dan in ieder geval wel gebaseerd op een concreet onderzoek.

2. Met een SaaS-aanpak tasten we ons eigen verdienmodel aan.

Het klopt dat de cloud een heel ander verdienmodel met zich mee brengt. Immers, bij een on-premise-aanpak breng je licenties en support in rekening en zorgt de klant in de regel zelf voor de hardware. Met een cloudoplossing bied je een totaalpakket. Toch hoeft dit niet te leiden tot mindere marges of lagere omzetten. In de eerste plaats zijn de hardwarekosten in de cloud veel lager dan bij een on-premise-installatie. Dat is al het eerste voordeel voor de klant en een verkoopargument voor de ISV. Verder vergroot je als ISV je potentieel met een SaaS-oplossing doordat regionale of geografische grenzen minder belangrijk zijn. Massa is kassa. Uiteindelijk zal een gedetailleerde businesscase uitsluitsel kunnen en moeten geven over de voors en tegens van een SaaS-aanpak.

3. We hebben als applicatieleverancier dure licenties gekocht en moeten die dus afschrijven.

Dit kan in een enkel geval voorkomen, maar is niet de regel. Zo biedt Oracle bijvoorbeeld de mogelijkheid om bestaande licenties mee te nemen naar de cloud. Met dit Bring Your Own License-beleid (BYOL) wil Oracle ISV’s stimuleren om de cloud te overwegen als alternatief platform voor hun applicaties.

De cloud is niet langer een hype, maar een realiteit voor iedere ISV. Daarom is het van belang om in ieder geval goed te onderzoeken welke kansen en drempels er zijn. Pas dan kun je als ISV de juiste conclusies trekken.

Voor ISV’s die meer willen weten over het versaasen van hun software organiseren Transfer Solutions en Oracle een speciaal event op 7 september bij Oracle in Utrecht, direct aan de A2. Voor meer informatie en aanmelding: www.transfer-solutions.com/events/isv/

De voordelen van de cloud zijn ondertussen al bekend bij veel organisaties: minder beheer- en hardwarekosten, gemakkelijk op- of afschalen en sneller kunnen inspelen op veranderingen. Deze voordelen zijn ook van toepassing op het (deels) verplaatsen van uw databases naar de cloud. Maar wat is dan de juiste optie voor u?

Laat uw behoeften het uitgangspunt zijn
Bewustwording is stap één bij het overwegen uw databases (deels) naar de cloud te verplaatsen. Eerst moet er gekeken worden naar uw behoeften, de opties, de voor- en nadelen hiervan en welke mogelijkheid geschikt is voor uw huidige situatie. De juiste combinatie van on-premise, private of de public cloud is hierbij cruciaal. Welke data is zo gevoelig dat het op uw veilige onpremise-omgeving moet blijven staan? Wilt u uw fysieke uitwijkomgeving vervangen voor een back-up in de cloud, zodat u kosten bespaart op hardware? Of wilt u misschien een test- en ontwikkelomgeving in de cloud, terwijl u uw productieomgeving on-premise in uw organisatie behoudt? Het is belangrijk om goed na te denken over wat u precies wilt. Wellicht wilt u iets doen aan de capaciteit die u meestal niet gebruikt, maar waarvoor u wel betaalt. Systemen worden immers vaak gekocht op basis van de capaciteit die nodig is tijdens piekmomenten. Het is mogelijk slimmer om systemen te kopen op basis van uw gemiddelde verbruik, om vervolgens op te schalen in de cloud wanneer dit nodig is. Zo betaalt u enkel voor uw daadwerkelijke gebruik.

Snelheid en eenvoud met Oracle Database 12c Multitenant
Gemakkelijk en snel schakelen tussen on-premise en de cloud is nu mogelijk met Oracle Database 12c Multitenant: een containerdatabase met meerdere ‘pluggable’ databases. Een database is gemakkelijk even uit te pluggen – als er bijvoorbeeld een back-up gemaakt moet worden naar de cloud – en daarna snel weer in te pluggen. Met Oracle Database 12c Multitenant profiteert u van minimale vertraging, vereenvoudigd beheer, een besparing op IT-kosten maar vooral van extreem veel snelheid. Snellere upgrades, snellere time-to-market, een snellere testomgeving en data is sneller te verplaatsen en beschikbaar.

Uw kennis- en beheerpartner
Mocht u nadenken over uw databases in de (hybride) cloud, dan zijn de Oracle-experts van Transfer Solutions altijd bereid uw huidige situatie te analyseren en advies uit te brengen over de geschikte mogelijkheid voor u. Transfer Solutions heeft 20 jaar ervaring met Oracle-databases, monitoring en beheer. Ondertussen hebben we één van de grootste remote beheer-afdelingen van Nederland. Ook van de nieuwste Oracle Database 12c Multitenant hebben wij unieke kennis in huis.Voor welke (hybride) oplossing u ook kiest, u profiteert met Transfer Solutions van één aanspreekpunt voor uw complete omgeving. Of dit nu on-premise, in de private of in de public cloud is. Wij gaan graag met u in gesprek.

Oracle registerd cloud partner

Nieuws

Inschrijven nieuwsbrief

20 juni 2019 • Transfer Solutions

Oracle Partner Awards Nominations 2019

19 juni 2019 • Mariette van Pinxteren

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events