Meer weten?
0345-616 888
info@transfer-solutions.com
Sociale Verzekeringsbank en Transfer Solutions. Optimale ondersteuning.
Geplaatst op: 12 maart 2015 • Transfer Solutions • Cases

Sinds 1990 is de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) verantwoordelijk voor het uitvoeren van wettelijke regelingen die financiële ondersteuning bieden aan (nabestaanden van) verzetsdeelnemers en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Deze activiteiten zijn in 2011 opgegaan in de werkzaamheden van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), bij de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O). De regelingen zijn gebaseerd op de ereschuld van het Nederlandse volk aan verzetsdeelnemers en op de bijzondere solidariteit ten opzichte van vervolgden en burger-oorlogsslachtoffers. Ze voorzien in inkomensaanvullende pensioenen, uitkeringen en vergoedingen.

Uitdaging
Voor de administratieve ondersteuning van het beoordelings- en uitkeringsproces was een maatwerkapplicatie nodig op basis van Oracle-technologie. Met het oog op het grote belang van een juiste beoordeling en een betrouwbaar uitbetalingsproces waren de eisen aan deze applicatie zeer streng.

Oplossing
Transfer Solutions werd ingeschakeld en gebruikte de Scrum-methodiek, waarbij steeds kleine onderdelen van een applicatie worden opgeleverd en getest. Zo is te voorkomen dat langdurig wordt gebouwd aan software die uiteindelijk niet aansluit bij wat een organisatie nodig heeft. Door deze zogenaamde ‘agile’-aanpak is een solide en flexibele applicatie ontwikkeld die gemakkelijk aanpasbaar is. Transfer Solutions bouwde niet alleen de applicatie, maar verzorgt na oplevering ook het functioneel en technisch beheer van de maatwerkapplicaties. Updates zijn regelmatig nodig, omdat wet- en regelgeving verandert en dan direct in de applicatie verwerkt moet worden. Transfer Solutions kan daarbij terugvallen op diepgaande technische expertise en brede domein- en materiekennis. IT en business worden daardoor samengebracht.

Resultaat
Met de dienstverlening van Transfer Solutions is de SVB verzekerd van optimale technische en functionele ondersteuning en beheer voor deze specifieke toepassing. Door de grote betrokkenheid bij de toepassing kan Transfer Solutions flexibel opereren en V&O op ieder moment helpen met aanpassingen.

Nieuws

Meer nieuws

Blog

Meer blogitems

Training & Events

Meer training & events